ยางหน้า-หลัง Fuckstone ลายฟันเลื่อย ขอบ16/5.00 ยางคุณภาพ Made in Taiwan* ไม่สามารถใส่กับ บังโคลนหน้า เดิมของรถได้ *
6,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ยาง Vintage Fockstone ลายฟันเลื่อย ขอบ 16/5.00 Made in Tawiwan

* ไม่สามารถใส่กับบัง โคลนหน้า เดิมของรถได้ ตัวอักษรสีดำ *