ท่อสูตรทรง CS ปากเฉียง
2,950.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ท่อสูตรทรง SC ปากเฉียง

-รูปทรงปลายท่อมีความเฉียง

-มาพร้อมตะแกรงปิด